Còn báo không cô bán báo ơi..

Bữa nọ có vị thiền sư hạ sơn cứu nhân độ thế, gặp một vị thí chủ hào hoa phong độ, thí chủ ngỏ lời:

– Đại sư, bạn gái tôi tuy có một số ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm bây giờ?

Thiền sư cười đáp:
– Phương pháp rất đơn giản, nhưng mà nếu muốn ta bày cho thí chủ, thí chủ trước tiên hãy tìm cho ta tờ giấy chỉ có mặt phải, không có mặt trái về đây.

Người kia trầm ngâm một lát rồi đi ra. Rất nhanh sau đó, anh ta trở lại và đưa cho thiền sư một … tờ báo Nhân Dân.

Từ đó thiền sư độn nhập không môn, không vấn thế sự nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here