CON YÊU MẸ
Thông điệp gia đình

CON YÊU MẸ

Trong mắt bạn điều gì đẹp nhất Có đẹp bằng môi mẹ tôi không Ánh mắt mẹ ôi thật sáng trong Mua chẳng bán dù tôi túng thiếu Vài dòng thơ xin người hãy hiểu […]