Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều.

***

Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn ba hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là “chẳng có gì để mặc”. Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề “Tại sao anh ấy không gọi điện?”

Khi đàn ông không gọi điện

Thực thà mà nói khi Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà, Người cũng có ý thiên vị cho những kẻ cũng giới tính với mình. Thượng đế tạo ra đàn ông to khoẻ, mạnh mẽ, với tư duy logic và khả năng tìm ra đường phố cần thiết trên bản đồ. Đàn ông không phải chịu ảnh hưởng của tuần trăng và thậm chí không biết thế nào là phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh.

Theo Tathy

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here