Cũng như đàn ông ít nghĩ về tình yêu. Đàn ông chỉ ghi nhận có tình yêu hay không. Đàn bà có trò bói tình yêu, cứ ngồi rứt từng cánh hoa ra và bói: “Yêu…Không yêu…Yêu”. Đàn ông chẳng bao giờ bói vậy, chẳng bao giờ cần phải đoán có yêu hay không, chẳng cần phải đoán có mưa hay không chỉ cần nhắm mắt thò tay ra ngoài cửa sổ là biết. Nếu tay ướt là mưa mà nếu không ướt nghĩa là không mưa.

***

Mấy hôm mưa liên miên khiến đàn ông ngại đi ra đường. Đàn ông nằm ở nhà vắt chân lên trán ngẫm nghĩ về nhiều chuyện và có thể ngẫm nghĩ về mưa.

Mưa là đàn ông hay đàn bà? Theo quan niệm châu Á, hình như mưa là đàn ông. Trong các chuyện cổ tích châu Á có những ông thần ông thánh có tài “hô phong hoán vũ” nghĩa là có tài hô gió gọi mưa. Vũ thường là tên của đàn ông. Có những cơn mưa đực đầy cá tính, cứ rõ ràng, sầm sập. Nhưng cũng có những cơn mưa cái nhẹ nhàng, dai dẳng – như thể đàn bà.

Đàn ông và mưa

Trong đàn ông cũng có những nét của đàn bà, có điều nét này mạnh hay yếu và người ta có bộc lộ nó hay không. Nhà văn Trung Quốc Trương Hiền Lương có tiểu thuyết “Một nửa đàn ông là đàn bà”. Trong đàn ông có một nửa là đàn bà. Trong cơn mưa đàn ông có một nửa nữ tính. Đàn ông châu Á là thế.

Theo Tathy

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here