Bảy năm trước, thầy giáo dạy Tiếng Anh của tôi có nói với tôi rằng: “Đừng bao giờ để mình cảm thấy nghèo đến mức, chỉ còn lại mỗi tiền bạc.”

***

Tôi nhìn lên thầy và băn khoăn hỏi: ” Khi một người đã có đủ đầy vật chất, dĩ nhiên họ sẽ thấy giá trị của đồng tiền rất nhỏ. Không bằng một con kiến. “

Thầy tôi chỉ đáp ngắn gọn, khi em đủ trưởng thành, em sẽ hiểu điều thầy nói.

Mộc Diệp Tử

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here