Đời đàn bà sinh ra, dường như gắn liền với những cái ngưỡng.

***

Lúc còn nhỏ, cha mẹ dặn đi đâu cũng về sớm, con gái phải ở trong nhà, tề gia nội trợ, việc ngoài đường là của đàn ông. Ông bà xưa cũng dặn lại bốn chữ “Khuê môn bất xuất” thì mới được cho là thục nữ. Bởi vậy, đàn bà lúc nhỏ gắn liền với cái ngưỡng cửa nhà, muốn bước qua mà sao gian truân quá.

Ngưỡng đàn bà

Nguyễn Ngọc Thạch

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here