Đời này có những chuyện đau đớn đến có lúc tưởng mình không thể nào chống cự được. Nghỉ việc. Phải xa rời một tình yêu. Thôi trọng một người bạn… Nếu tất cả những mất mát gãy đổ đó sờ thấy được kiểu như một cái chân bàn gãy, một cái cặp mất khóa, có lẽ đời chúng ta đã đơn giản hơn nhiều.

Nhưng không hề như thế.

***

Nghỉ việc là một việc nhìn thấy được, nhưng cơ sự ẩn tàng bên trong là chuyện chỉ có mình mới hiểu. Mình không thể nào tường tận giải thích rằng mình yêu cái công việc ấy dường nào, yêu từ cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu đi, ngay cả khách hàng khó tính làm mình bực bội, nhiều tuần không họp cũng thấy nhớ. Mình yêu những lần làm việc về khuya, chạy xe dưới hàng cây chói đèn đường, đầu vẫn còn mang mang suy nghĩ về dự án đang làm dở.

Nguyễn Thiên Ngân

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here