Kỷ niệm là tất cả – nếu lòng ta muốn ghi

Kỷ niệm không là gì – nếu lòng ta muốn xóa

***

Nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được ra một kịch bản quanh cái cửa sổ chat của ngày xưa ấy, mà cũng chẳng xưa lắm, mới từ hơn một thập kỷ đổ lại đây vài năm thôi.

Yahoo ngày ấy

Đức Hoàng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here