Bạn đã có khi nào ngồi một mình và hỏi chính mình rằng:

– – Bạn sinh ra trên cõi đời này để làm gì?

– – Bạn đã làm được gì?

– – Bạn chưa làm được gì?

– – Bạn sẽ phải làm gì?

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here