Nói đến sự công bằng và bình đẳng giới, giữa đàn ông và đàn bà mỗi người đều có những quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Theo tôi, đàn bà đừng quá tham lam giành hết những quyền lợi của người đàn ông trong gia đình, mà lẽ ra người đàn ông được hưởng quyền lợi ấy, để rồi đàn bà ngồi than thân trách phận.

***

Đàn bà, đừng giành hết quyền lợi của người đàn ông

Lê Quý Hoàng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here