Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu?

***

Andy William, trong bài hát bất hủ “Love story” của mình, đã tự vấn “where do I begin…” trước khi kể câu chuyện của mình, và Phạm Duy, trong bản dịch tiếng Việt cũng đã cho rằng “biết dùng lời rất khó…”.

Kể một chuyện tình, như vậy, vốn không phải chuyện dễ dàng. Bạn có thể sẽ bắt đầu từ ngày hai người lần đầu gặp nhau. Nhưng có phải chuyện tình đã bắt đầu ngay từ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, khi mà đôi khi lần gặp nhau đầu tiên các bạn chẳng hề để ý đến nhau, hay thậm chí có ấn tượng xấu về nhau? Có thể bạn đã thích người ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng chuyện tình nào có thể được gọi là đã bắt đầu khi tình cảm chỉ đến từ một phía?

Và bây giờ, nếu phải kể chuyện tình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu?

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here