Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí!

Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không phải là tình yêu.

***

Có những điều quý giá mà em đang phung phí, và tôi cũng đã từng phung phí. Vậy còn bạn thì sao?

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here