Lâu lắm rồi mới giận nhau. Những tranh luận nhỏ nhỏ mỗi ngày bỗng nhiên gom lại thành một tranh luận lớn. Kết quả, anh ở đây, em ở đó.

Lâu lắm rồi mới không thể nói chuyện được với nhau. Vì em có lý do của em, anh có lý do của anh. Và hai lý do này không gần gũi nhau.

Lâu lắm rồi mới ngồi nhìn nhau mà cười không nổi. Anh mệt, em mệt. Cả hai đều mệt đến mức không làm biếng giải thích, làm biếng nói, đau khổ hơn hết là làm biếng cãi nhau cho ra mọi thứ.

***

Anh định viết cái 10 nguyên tắc khi tụi mình mệt mỏi nêu ra 10 chuyện mình cần phải làm, phải tránh trong thời gian này. Ví dụ như khi mệt quá thì biết điều tránh xa xa nhau ra, không lớn tiếng cùng lúc, ngồi gần nhau thì xem phim hài không xem thời sự, không lén bỏ gỉ mũi vào ly nước của người kia… Ví dụ vậy. Nhưng anh suy nghĩ một hồi thấy không cần nữa. Anh đang nhớ chuyện cũ hồi cách đây rất lâu.

Quạ – Theo xanhmagazine

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here