Là lời ong tiếng ve hay là lời chân thật?

Là yêu em thật lòng hay chỉ nói những điều vui tai?

Là bên cạnh che chở cho em hay chỉ vì phút giây bốc đồng lỡ dại?

***

Vì ai cũng có một nỗi niềm...

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here