Đàn ông có một ngàn không trăm lẻ một cách để biện hộ cho sự vô tâm, kém lãng mạn của mình.

***

Một trong những cái cớ mà đàn ông thường lấy ra sử dụng nhất là: “Em không nói làm sao anh biết được!”.

Em không nói làm sao anh biết được!

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here