Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là lòng bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng.

***

Trong lòng tay, trong vòng tay

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here