Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ.

***

Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miệng cười suốt và còn giơ ngón tay nịnh đàn ông “Anh thật hài hước”.

Đàn ông được khuyến khích lại càng cố gắng kể chuyện cười.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here