Ta thường hỏi người yêu của ta: “Anh có đổi thay không?”

Ta sợ rằng anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Ta sợ rằng tình yêu cũng thay đổi.

***

Người tình không đổi thay

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here