Đàn bà biết không…

***

Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không nhé.

Chuyện của đàn bà

Sưu tầm

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here