Tranh vui : “Sao mẹ ăn em” Tranh vui : “Sao mẹ ăn em”

(2Sao) – Đôi khi các câu hỏi ngây thơ của bé khiến bạn thấy lúng túng và không biết phải trả lời thế nào?


Sao mẹ ăn nó

Xem ai đánh ai

Ai ăn khỏe hơn!!!


Trong ngoài như nhau


Tình yêu con “ muỗi”

“Thảm họa” mất điện
Loan Nguyễn (TH)

Nguồn bài viết: 2Sao.VN

Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *