Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia.

Như có người đứng giữa núi kêu lên để nghe tiếng mình vọng lại. 

Như có người lang thang ngoài vườn vắng để thủ thỉ những bí mật, những nỗi đau mà ôm kín trong lòng họ sẽ vỡ tung ra mất.

***

Một thế gian thênh thang

Nguyễn Ngọc Tư

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here