Đặc biệt là người có quyền cao chức trọng thì lại càng sợ, duy chỉ có dân lành hay người thuộc vùng mới dám sống ở chân núi Tản.

***

Hồ Thần Tản Viên

Liễu Lăng, người làng Hồ trấn Cảnh Thiên vùng Phong Châu. Thuở nhỏ ham mê đèn sách, ước mong đỗ đạt công danh. Năm hai mươi tuổi, chàng đi thi ứng thí thi Hội, thì đỗ được chức tiến sĩ. Chàng vẫn không cam nguyện với kết quả này, chàng quyết tâm đèn sách dùi mài kinh sử để năm sau lại thi đỗ trạng nguyên.

Tới năm sau, chàng lại nai nịt hành trang đi thi. Qua trấn Thanh Cảnh vùng Quốc Oai, chàng chẳng may gặp cướp giữa đường, bị bọn chúng cướp đoạt mất hết đồ đạc, cũng mất sạch tiền để sống. Chàng đành phải bán thân làm đứa hầu trong nhà quan thượng thư bộ hộ.

Gặp năm hạn hán mất mùa, quan thượng thư rầu dĩ lắm, sắm sửa lễ bạc lên núi Tản Viên. Quan nghe nói núi Tản Viên có lắm đạo sĩ ở nên muốn đến thỉnh kế trị hạn. Hôm ấy cũng đem Liễu Lăng đi theo hầu.

Gặp lúc trời đang nắng gắt bỗng có mây đen che phủ đúng một vùng núi Tản Viên, quan chợt dừng chân, lại càng lấy làm mừng nói:

“Chắc các ngài biết ý ta nên mới cố hiển lộ như thế đó, ta lên núi lần này ắt đạt được việc lớn!”.

Nói rồi thì càng đi nhanh hơn, đi đến lưng chừng núi mưa bắt đầu nặng hạt, dây leo cây mây chằng chịt rối rắm răng đầy lối mòn lên núi khó mà đi nổi nhưng quan vẫn cố đâm đầu mà lao lên. Chẳng may quan trượt chân ngã, đâm đầu vào dây rợ quanh đấy, dây mây thít chặt, quan bị thắt cổ mà chết.

Liễu Lăng hốt hoảng muốn tìm cách cứu quan, nhưng cũng bị trượt chân xuống theo, lăn ra bất tỉnh không biết gì đến mấy ngày.

Mấy trăm năm, người ta thấy có một đạo sĩ cũng tên là Liễu Lăng từ núi Tản Viên đi ra, thi triển thuật đạo, thoắt ẩn thoắt hiện. Người ta cho rằng là chàng Liễu Lăng khi trước chết đi hồn hóa thành tinh ở ấy, hồn chàng đã thành tiên thành phật, không siêu thoát độ kiếp, theo lệ thì sẽ mấy trăm năm lại xuất hiện một lần.

Thẳng cho đến ngày nay vẫn còn có tích kể lại gần núi Tản Viên, có người đang đêm đi xe tải, từng đâm trúng một người mặc áo bào đạo sĩ trên đường, xuống kiểm tra thì không thấy có ai. Họ bèn lập một cái miếu thờ ở đấy để thờ cúng, mong gặp bình an.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here