Tôi nhớ có lần viết về Sài Gòn, bạn bảo với tôi rằng ghét Sài Gòn lắm. Lúc ấy tôi cũng chẳng để tâm đến và càng không hỏi bạn lý do tại sao. Nhưng cho đến những khi bất chợt tôi cảm thấy mình cô đơn giữa Sài Gòn, tự nhiên tôi lại nghĩ đến lời bạn nói lúc trước, hay là bạn cũng cảm thấy cô đơn nên mới ghét nhỉ?

***

Sài Gòn là thành phố cô đơn

 Bùi Tấn Hiển

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here