Lâu rồi không nghe nhạc nên hình như lòng cứng hơn. Muốn lại được mềm ra rồi tan đi cũng được.

***

Hồi con gái, má không có nhiều dự cảm về bản thân, cuộc sống gia đình, tương lai, chắc vậy cho nên đời má lênh đênh.

Giấc mộng cũ

Diệu Hạnh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here