Nhiều người nói trẻ con ngày nay học nhiều quá. Chưa nhiều! Phải cố nữa!

***

Mùa tựu trường của hơn năm mươi năm trước, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Và mùa tựu trường của nữa thế kỷ sau vẫn thế.

Trong một nền giáo dục còn nhiều bừa bộn thì vẫn phải luôn cần mẹ ta, cha ta dắt tay ta đi trên con đường làng hay đi ra với thế giới.

Đoàn Công Lê Huy

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here