Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.

[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”14″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-green”]Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.[/ip-shortcode]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here