Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.

[ip-shortcode type=”quote” style=”undefined”]Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.[/ip-shortcode]

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here