Để thong dong dạo bước trên hành trình cuộc đời, hãy:

–  có tầm nhìn tích cực về tương lai

–  nhìn sự việc với sự thông thái

–  nói những lời nâng đỡ

–  lắng nghe lương tâm của bạn

–  củng cố các giá trị nội tại và sức mạnh nội tâm

Giảm “Xóc” Hành Trình Cuộc Đời

Tác giả: Phạm Thị Sen | NXB: NXB Tổng Hợp TPHCM

Để thong dong dạo bước trên hành trình cuộc đời, hãy:

- có tầm nhìn tích cực về tương lai

- nhìn sự việc với sự thông thái

- nói những lời nâng đỡ

- lắng nghe lương tâm của bạn

- củng cố các giá trị nội tại và sức mạnh nội tâm

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here