Đêm Đầu Tiên

Khóc Giữa Sài Gòn

Con Tằm

Tâm Cảnh

Phũ Phàng

Nguồn Cội – Origin

Giai Điệu Tử Thần

Mật Mã Da Vinci

Yêu nhau càng lâu, chia tay càng dễ dàng

Yêu nhau càng lâu, chia tay càng dễ dàng

Tình yêu gần cả chục năm kết thúc trong nháy mắt, nhưng đó lại là sự tất yếu của cuộc đời. Càng yêu nhau...
Yêu thôi đừng yêu nhiều quá

Yêu thôi đừng yêu nhiều quá