Bà Sáu Thia – Người phụ nữ nghèo bán vé số dạy bơi miễn phí cho hơn 2000 trẻ em vùng lũ

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here