Bỗng dưng hôm nay Gấc thích chơi với gấu bông. Cu cậu ngồi thì thầm to nhỏ với gấu: “Gấu bông khỏe thì anh cũng vui!”. Mẹ nghe thấy thế hỏi sao con lại nói vậy. Gấc bảo: “Thế mẹ không biết quảng cáo: một người khỏe, hai người vui à?”.