Bậc Thánh nhân cầu Tâm chứ không cầu Phật

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here