Buông thả, phóng túng hại thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here