Thuận theo tự nhiên là một loại phúc – Câu trả lời của Bồ Tát

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here