6 tiêu chuẩn của người chồng tốt
Mặc dù mỗi người con gái sẽ có những tiêu chuẩn không giống nhau về ông xã tương lai của mình. Nhưng tựu chung lại hẳn sẽ 6 tiêu chuẩn cơ bản dưới đây.
1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào

Đơn giản là cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi bên bạn.

2. Không bỏ rơi bạn khi gặp khó khăn1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào3. Anh ấy sẽ vì bạn mà chôn chặt mọi ham muốn1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào

Một ngày bạn thử lòng anh ấy

4. Anh ấy rộng lương và bao dung với bạn1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào5. Anh ấy luôn tôn trọng và cổ vũ công việc của bạn1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào6. Anh ấy sẽ nỗ lục làm việc vì bạn và gia đình bé nhỏ của mình1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nào1. Yêu không vì bất cứ mục đích danh lợi nàoBạn đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một người chồng tốt chưa?