Vợ chồng cãi nhau
Vợ chồng nào trước khi cãi nhau hãy đọc truyện này nhé!
Hai vợ chồng cãi nhau,chồng tức quá hét lên:
– Cô cút đi, mang theo tất cả những gì của cô!
Vợ vừa khóc vừa thu xếp quần áo, và lấy một chiếc bao tải lớn úp vào người chồng bảo :
– Anh chui vào đây!
Chồng hoảng quá:
– Cô làm gì vậy ?
Vợ thẳng giọng nói:
– Anh cũng là của tôi.