Lời thầy cũ
Sáng nay, Tony đi gặp lại thầy cũ. Hàn huyên tâm sự chuyện đời, rồi ra về, thầy tặng cho câu này. “Do not correct a fool, or he will hate you;correct a wise man, and he will appreciate you”Dượng Tony
Ngồi trên xe mở ra đọc, thấy thấm thía quá. Bèn lật đật nhắn tin cám ơn thầy.
 
Khi tóc bạc nhiều hơn tóc đen, Tony mới được bài học này. Xưa nay cứ nghĩ mình cố gắng sửa chữa, chỉ ra sai cho người khác, cho mấy đứa nhỏ trong Clb, “correct” các bạn là bạn có thể tốt lên. Nhưng thực tế không phải, một số bạn không sửa được mà còn căm ghét (hate). Vì tự ái, cái tôi lớn hơn lý trí phân biệt đúng sai. Các bạn sẽ cho là “dạy đời, dạy khôn”, “con không cần ai dạy dỗ”, “tôi như vậy, thích thì chơi không thì thôi”…
 
Cũng giống như trên mạng, một số người đọc được những gì Tony mô tả trong các câu chuyện. Một số người thấy nhột, thấy khó chịu, lập tức căm ghét. Một số giật mình, lập tức thay đổi và biết ơn (appreciate). 
 
Người khi được ai đó cảnh cáo, phê bình, chỉ ra cái sai…mà vui vẻ tiếp thu và cám ơn, thì đích thị là người cầu thị. Người cầu thị sẽ có khả năng làm việc tốt, sẽ phát triển rực rỡ và có cuộc đời hạnh phúc. 
 
Đời là chuỗi những sai lầm. Với người có óc già dặn, họ liên tục sửa chữa và rút ra bài học, và cứ thể mà trưởng thành lên.