8 loại mù thường gặp
Lướt fb và gặp bài này, thoáng đọc và đã phải đọc đi đọc lại, xin copy chia sẻ lên đây mọi người cùng xem và ngẫm.
1. Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.
 
2. Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.
 
3. Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.
 
4. Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.
 
5. Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.
 
6. Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.
 
7. Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.
 
8. Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án.