Cách sống sót qua thảm họa hạt nhân
Các chuyên gia Mỹ chỉ ra các dấu hiệu nhận biết bị phơi nhiễm phóng xạ và cách để sống sót nếu xảy ra thảm họa hạt nhân.