Có 4 điều trong cuộc sống mà ta không sao sửa chữa được

Có 4 điều trong cuộc sống mà ta không sao sửa chữa được

Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan
Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn
Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi
Chỉ có chân thành tồn tại với thời gian…..
Ta không thể nhắm mắt,
Khi đang băng qua đường.
Cũng như không thể ghét,
Một người mình đã thương

Có 4 điều trong cuộc sống mà ta không sao sửa chữa được

Tổng hợp bởi thongdiep.org


Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *