Thông điệp Dành cho những ai thất tình

Dành cho những ai thất tình

Dành cho những ai thất tình

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*