Dành cho những ai yêu mà không dám nói

Dành cho những ai yêu mà không dám nói

Dành cho những ai yêu mà không dám nói

Tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.


Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *