Sắc phai tình nhạt

Hoa đẹp hoa xinh => hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu => tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay => rượu vẫn hết
Người hứa người thề => người vẫn quên
Qủa quít non => ko chua thì chát
Mối tình đầu => ko nát thì tan
Nếu chọn hoa => ko chọn mầu sắc
Nếu chọn bạn => đừng nhắc tới giầu sang
Hoa hồng xinh => nhưng gai hồng sắc
Thấy hồng cười => chưa chắc hồng đã vui
Yêu vì sắc => sắc phai tình nhạt
Yêu vì tiền => tiền hết tình tan
Yêu vì tài => tài hư tình hỏng
Yêu vì mộng => mộng dứt tình đau….

Thông điệp tình yêu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here