Chúng ta có thể yêu một người đàn ông không giàu…

Chúng ta có thể yêu một người đàn ông không giàu…

“Chúng ta có thể yêu một người đàn ông không giàu nhưng hãy khuyến khích họ làm giàu. Đừng bao giờ so sánh túi tiền của những người đàn ông bởi điều đó sẽ giết chết sĩ diện của họ”Chúng ta có thể yêu một người đàn ông không giàuRelated Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *