Người nào yêu thực sự người đó không ghen

Người nào yêu thực sự người đó không ghen.
Thực chất của tình yêu là lòng tự tin.
Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…

Tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here