Thiên hạ cứ suốt ngày bảo “chán đời” xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói “chán người” cũng có buông bỏ được người đâu?

Thiên hạ cứ suốt ngày bảo “chán đời” xong vẫn phải sống tiếp đó thôi.

Vậy thì mạnh miệng nói “chán người” cũng có buông bỏ được người đâu?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here