Họ đã nói, tình yêu là…

Thông điệp: Họ đã nói, tình yêu là…

Thông điệp: Họ đã nói, tình yêu là…

Gửi những bạn đang đang yêu…đã yêu …và sẽ yêu…

Đặc biệt dành tặng cho tác giả bức thư “Gửi em – Mối tình anh đã yêu”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*