Dành cho những ai thích chiếm hữu

Dành cho những ai thích chiếm hữu

Dành cho những ai thích chiếm hữu

Dành cho những ai thích chiếm hữu
Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

 
Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *