Con đường đi ngắn nhất

Con đường đi hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó

Con đường đi hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó

 

 

[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-pink”]Con đường đi hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó[/ip-shortcode]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*