Con đường đi hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó

 

 

[ip-shortcode type=”headline” color=”#ffffff” font=”16″ fontfamily=”Arial” bg=”bghl1-pink”]Con đường đi hay nhất để thoát khỏi gian khó là đi xuyên qua nó[/ip-shortcode]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here