Bệnh của con gái

Chữa bệnh giận của con gái

Chữa bệnh giận của con gái

Bệnh của con gái:

– Nói chuyện vs đứa con gái khác… → Giận !

– Ngủ quên, không chúc ngủ ngon… → Giận !

– Rep tin nhắn chậm… → Giận !

– Trời mưa… → Giận !

– Trời nắng… → Giận !

Và con gái có cả nghìn lí do khác để giận dỗi…

Cách chữa trị đơn giản:

A xin lỗi mà… → Hết Giận… : ))

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*